CBD en CBG bij een Burn out


Wat is een burn-out?

Burn-out is een psychologische term voor het gevoel opgebrand te zijn, geen energie of motivatie meer te kunnen vinden voor de bezigheden op het werk. Zit je op je werk voor langere tijd in een negatieve situatie zonder tot een oplossing te komen, dan kun je last krijgen van werkstress. Het is belangrijk om werkstress serieus te nemen omdat het kan leiden tot een burnout.

Stress is een natuurlijke reactie op vervelende situaties. Stress maakt je alert en maakt dat je op zoek gaat naar oplossingen. Dit is ook zo op je werk. Stress uit zich meestal in lichamelijke en geestelijke spanningsklachten. In welke mate jij stresssymptomen ervaart, hangt af van wie jij bent en wat jij in je leven hebt meegemaakt. Jouw manier van denken en je persoonlijke geschiedenis bepalen waarom je in de ene situatie wel stress ervaart en in de andere niet. Ook je leefstijl speelt een rol bij het hanteren van werkstress. Het herkennen van stresssymptomen is de eerste stap naar herstel van werkstress.

Het aantal mensen met een burn-out neemt al jaren toe. Wanneer iemand bij een bedrijfsarts belandt, gaat het bij meer dan 40% van de gevallen om een burn-out. In 2014 was dat nog 32%. Ook steeds meer jonge mensen krijgen ermee te maken. Het is dus een serieus probleem.
 

CBD-olie kan burn-out helpen voorkomen. 

CBD-olie kan een ondersteunende rol spelen bij het voorkomen van een burn-out en bij het herstel na een burn-out.
Vanzelfsprekend kan CBD-olie op zichzelf niet voorkomen dat je een burn-out krijgt. Omgevingsfactoren zijn veel belangrijker. CBD-olie kan erbij helpen.
 
Iedereen die ooit een burn-out heeft meegemaakt, kan je vertellen dat het ontzettend zwaar is om van een burn-out te herstellen. Het gezegde ‘voorkomen is beter dan genezen’ is bij een burn-out daarom absoluut van toepassing.
Voorkomen begint met herkennen en erkennen dat je op weg bent richting een burn-out. Vervolgens kan je werken aan verandering van de omstandigheden om een definitieve burn-out te voorkomen. Dit kan er bijvoorbeeld uit bestaan dat je ervoor kiest om elders een baan te vinden of dat je in overleg met je organisatie aanpassingen doet in de werkomstandigheden.
Een snel gewin is bijvoorbeeld het inbouwen van vaste rustmomenten tijdens de werkdag.
Dit kan je bijvoorbeeld doen door op gezette tijden een kop thee te zetten en dan ergens relax te gaan zitten om je thee te laten afkoelen en dan rustig je thee te drinken.

CBD-olie bevat rustgevende eigenschappen.

‘Tot rust komen’ is erg lastig voor mensen die tegen een burn-out aanzitten. CBD olie kan mensen helpen tot rust te komen. Dit komt doordat CBD olie de rustgevende stof flavonoïden bevat. CBD olie helpt je stoppen met malen.

Mensen die op weg zijn naar een burn-out of aan het herstellen zijn van een burn-out, moeten een goede nachtrust hebben. CBD olie helpt deze mensen bij een goede nachtrust.

Meest recente onderzoek :

Volgens een open studie met 120 gezondheidswerkers die lijden aan burn-out en uitputting heeft 300 mg CBD in aanvulling op standaard medicatie de behandelingsresultaten verbeterd. In dit onderzoek van het Department of Neuroscience and Behavior van de Ribeirão Preto Medical School van de Universiteit van São Paulo, Brazilië, kregen deelnemers, die uitgeput waren door de hoge werkdruk tijdens de Covid-19 pandemie, ofwel 150 mg CBD tweemaal daags plus standaardzorg (61 deelnemers) of standaardzorg (59 deelnemers) alleen gedurende 28 dagen.

In de behandelingsarm namen de scores op de subschaal emotionele uitputting van de Maslach Burnout Inventory significant af op dag 14 (gemiddeld verschil, 4,14 punten) en dag 28 (gemiddeld verschil, 4,01 punten). Echter, 5 deelnemers, die allen in de behandelgroep zaten, ervoeren ernstige bijwerkingen: 4 gevallen van verhoogde leverenzymen (1 kritisch en 3 mild)en 1 geval van ernstige farmacodermie

zie onderzoek 
 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34387679/

CBD in combinatie met CBG

Door de interactie die er plaatsvindt tussen CBD en CBG, kunnen resultaten bereikt worden die de 2 cannabinoïden afzonderlijk zullen niet behalen.
Hoe beter de verhouding qua dosering CBG/CBG, hoe effectiever deze combinatie is.
CBG heeft eigenschappen van THC maar niet de psychoactieve. 

Welke CBD, CBG-olie of CBD balsem is goed?
Die mening zal voor veel CBD verkopers verschillend zijn want een ieder pleit voor z'n eigen product.

Koop in elk geval niet zomaar CBD producten bij de supermarkt of dat soort winkels, ga voor kwaliteit en niet voor kwantiteit.
Mercedes en smart komen uit dezelfde fabriek maar zijn een wezenlijk verschil om in te rijden.


Lieve groet, 
Maureen